آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
آقاى آجرلو سال 82 تيمى درست كرده بودن كه ميتونست قهرمان آسيا هم بشيم ولى بدشانسى اورديم و نشد ،،، مرد دوستداشتنى كه من خيلى بهش مديونم
;