آرش برهانی
5 سال پیش
آرش برهانی
خاطره هاى خيلى خوب و شيرينى با كيانوش عزيز چه در پاس و چه در استقلال دارم بازيكن زحمتكش ، بدون حاشيه و دوستداشتنى ???????? براى آقا كيانوش آرزوى پيشرفت و موفقيت دارم در آغاز كارِ مربيگرى
;