آرش برهانی
5 سال پیش
آرش برهانی
??????????دعا كنيد زودى خوب بشم??????????????????????????????????????امروز رفتم از پام ام ار اى گرفتم تا دقيقا معلوم بشه طول درمانم چند روز بايد باشه و اينم لباس مخصوص اطاق ام ار اى هست??
;