آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
از بچگى عاشق كلاه قرمزى ام ، عاشق دست تكون دادناش ، عاشق ورجه ورجه هاش ، وقتى سؤالى داشت ميرفت تو صورت آقاى مجرى و . . . كلاه قرمزى ناراحته ازبس كه جان ندارد???? تسليت ميگم به خانواده ى خانم فنى زاده و خانواده ى بزرگ هنر و همسرشون آقاى آبتين سهامى
;