آرش برهانی
3 سال پیش
آرش برهانی
موقع خسته شدن به دو چيز فکر کن ?- آنهايي که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند ?- آنهايي که منتظر پيروزي تو هستند تا “با تو” بخندند..!! ????????????
;