آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
چرا بخاطر كم كارى و بى خردى مسولين استقلال من بايد ممنوع خروج باشم ?????? چقدر نامه و درخواست بايد بدم به آقايون !؟ من كه بخاطر خوش گذرونى نميخوام از كشور خارج بشم ولى اينجورى كه معلومه تا بازيكن خارجى نباشى و سر و صدا نكنى و مجبور نباشن ، ديگران و آينده ى كسى كه صادقانه باهاشون رفتار كرده مهم نيست !!! براى آقايون مرغ همسايه هميشه غازه اميدوارم در سال جديد آقايون يذره متحول شده باشن و ممنوع خروجيم و هر چه زودتر درست كنن كه همين بى تفاوتيها داره آيندم و خراب ميكنه تنها كسى كه پيگير كارم هست آقاى توفيقي هستن كه خواهش ميكنم از مسولين ديگه ى باشگاه كه همكارى لازم رو بكنن كه اين مشكل دو ساله ى من حل بشه ??
;