آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
زادروز ???. ق تا ???. ق/ در کوهبنان درگذشت ???. ق تا ???. ق/ در ماهان نام‌هاي ديگر شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولي، رئيس السلسله تبار ايران تأثيرگذاران شيخ عبدالله يافعي منصب قطب شانزدهم سلسله نعمت‌اللهي مکتب عرفان و تصوف آثار شرح لمعات و رساله‌هاي شاه نعمت‌الله ولي كرمان - ماهان
;