آرش برهانی
3 سال پیش
آرش برهانی
تنها كفشى كه واسم مونده و خيلى دوستشون دارم ?? خاطره هـاى زيادى باهاشون دارم ?? #هر چى رو ميخواى ببرى ببر اما اين كفشا رو نبر ??
;