پست اینستاگرامی علیرضا جهانبخش
خسروي عزيز، در تمام اين سالها من به شخصه از تماشاي بازيهات و در تيم ملي هم بازي بودن باهات لذت بردم و هميشه براي جووناي کشورمون يک مثال و الگوي خوب بودي و هستي،با تمام فاکتورهاي مثبتت شخصيتي،فني،حرفه اي گري و از همه مهم تر تعهدت تو اين سالها هم در تيم ملي و هم رده ي باشگاهي خيلي حقت بيشتر از اينها بود... اميدوارم در ادامه ي زندگي شخصيت موفق باشي برادر...???? ????

تصاویر دیگر علیرضا جهانبخش

تصاویر پیشنهادی