پست اینستاگرامی آرش برهانی
محمدرضا عزيز و از سال 80 (اولين سال حضورم در پاس بود) ميشناسم. جوانى بسيار با استعداد ، مودب ، دوستداشتنى و شوخ ?????? يقيناً اتفاق پيش آمده شوخى بين دو همكار بود كه كاملا ناآگاهانه بوده و از شخصيتى كه از محمدرضا سراغ دارم هميشه از حاشيه بدور بوده براى محمدرضا عزيز آرزوى موفقيت روز افزون رو دارم?? @mrzahmadi

تصاویر دیگر آرش برهانی

تصاویر پیشنهادی