پست اینستاگرامی محمد قاضی
من دست خالي آمدم ، دست من و دامان تو/ سرتا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو تو هر چه خوبي من بدم ، بيهوده بر هر در زدم/ آخر به اين در آمدم ،باشم کنار خوان تو السلام عليک يا علي ابن موسي الرضا... بعد از ذوق بودن کنار هواداران نساجي که نگذاشتند جبران کنم هرآنچه لطفي که به پايم ريختند، طلبيده شدم به جايي که تا پيشنهادش به دستم رسيد، روحم پرکشيد و نفسم براي رسيدن به مشهد و ديدن گنبد چشم نواز سلطان توس به شمارش افتاد... خوشحالم به شهر و تيمي برگشتم که بهترين روزها را در آن تجربه کردم و اگر برخي بدعهدي هاي آن زمان نبود هيچ وقت مجبور به ترک مشهد نمي شدم.... حالا با قدرت مي آيم تا از اين فرصت جبران براي هواداران شهر خودرو بهترين استفاده را ببرم و جوابي بدهم به کم لطفي هايي که در نيم فصل اول به من شد... واقعا جا دارد از آقاي حميداوي مالک باشگاه شهرخودرو و کادرفني بابت اين اعتماد تشکر کنم و سلامي بگويم به مشهد و هواداران شهر خودرو.... به اميد خدا و لطف آقاامام رضا بسم ا...

تصاویر دیگر محمد قاضی

تصاویر پیشنهادی