پست اینستاگرامی حمید استیلی
تخت جمشید یا همان پرسپولیس دوست داشتنی مان؛ جایی که هر ایرانی با دیدن این عمارت باستانی احساس غرور می کند و به ایرانی بودنش افتخار می کند. واقعا با ورود به بنای تاریخی پرسپولیس به گذشته مان افتخار می کنیم چرا که ستون به ستون ایوان ها و تمامی فضاهای تخت جمشید مملوست از قدرت، عظمت، شکوه و تمدن ناب ایرانی. پرسپولیس عجب نام زیبایی است، جایی که پادشاهان و اسطوره های ایران زمین در آن آرام گرفته اند اما پس از گذشت ۲۵۰۰ سال همچنان پیام شان می تواند سرلوحه هر انسانی باشد؛ اسطوره هایی که ما را به پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک وصیت کرده اند تا بلکه بتوانیم زندگی شرافتمندانه ای در جهان داشته باشیم.

تصاویر دیگر حمید استیلی

تصاویر پیشنهادی