کریستیانو رونالدو
دو هفته پیش
کریستیانو رونالدو
Un derby difficile. Felice di aver dato il mio contributo. #finoallafine
;