کریستیانو رونالدو
2 ماه پیش
کریستیانو رونالدو
Non era il risultato che volevamo, ma guardiamo avanti e pensiamo a festeggiare lo scudetto la prossima settimana insieme ai nostri tifosi! #finoallafine
;