علی دایی
6 سال پیش
علی دایی
من هر چه در فوتبال دارم از لطف خدا و پرسپوليس است.البته دست بوس همه مربيانم بخصوص ناصرخان عزيز هم هستم.فقط يک نکته:پرسپوليس پل رسيدن بعضي ها به کرسي هاي مجلس نيست.
;