علی دایی
5 سال پیش
علی دایی
گاهي اوقات شيريني مقصد در سختي راه است.
;