علی دایی
5 سال پیش
علی دایی
مادران هر وقت بميرند زود است. هشت پوش فراموش نشدني فوتبال ايران، پسر دوست داشتني پرسپوليس که اگر مقابل همه يل بود در برابر مامان مهين چهارزانو بر زمين مي نشست حالا سوگوار کوچ ابدي مادر است. مادري که مصطفي را تقديم انقلاب کرده و هيچ گاه نخواست از برند ارزشمند مادرشهيد بودن کمترين بهره اي را ببرد. او امروز مهمان خوان خداست. سر سفره اي که مصطفي ميزبان مادر است و اينجا چشمان خيس مجتبي پشت سر يار سفر کرده آب مي پاشد.مجتبي جان!شريک غمت هستم.خدايش رحمت کند.
;