داوید ویا
4 سال پیش
داوید ویا
Ready for our last friendly game before the @mls starts. Preparado para nuestro ?ltimo partido amistoso antes de empezar la @mls . Go @nycfc #WeAreOne #preseason2016
;