احسان حدادی
2 سال پیش
احسان حدادی
بزرگترين اشتباهي که در زندگي ميتوانيد مرتکبش شويد اين است که هيچ وقت سعي نکنيد.??????
;