احسان حدادی
سال پیش
احسان حدادی
چه زيباست كه در كنار اسطورهاي ورزشي كشورت هستي و از تجارب اين قهرمانان استفاده ميكني حسين توكلي عزيز قهرمان المپيك و عليرزاه حيدري دارنده مدال برنز المپيك اتن دو مرد بزرگ و خوش بدن ورزش ايران @hossein.tavakoli2000olympic ???? @alireza_heidari13544 ???? #tehran #iran #sport @mohammadali_jalaliiii ??
;