احسان حدادی
سال پیش
احسان حدادی
ما رفتيم ولي اين بار با انگيزهاي بيشتر با تجربه بيشتر و با كلي انرژي مثبت اولين اردوي سال 2019 را با ياد و نام خودت اغاز ميكنم و كلي تشكر ميكنم از تمام كساني كه تلاش كردند كه باز دوباره اردوهاي سخت دوباره شروع بشه و من بتوانم با خيالي راحت به فكر نتيجه خوب تو مسابقات اتي باشم اين بار سعي ميكنم بهتر از هميشه باشم ?????????????????????????? وكلي تشكر از حسين توكلي عزيز كه مثل هميشه در كنارم هست و مثل هميشه كمكم ميكند???????? فاتح فرشاد عزيز ممنون بابت اين كه هميشه هستي ?????? اقاي كريمي عزيز ممنون ازت سلطان ???? @hossein.tavakoli2000olympic @fateh.farshad @h.karimi852
;