احسان حدادی
سال پیش
احسان حدادی
This is my friend @anitawlodarczykk she is a very nice person, as well as a great athlete and an amazing hammer thrower ???? so amazing that she is the ?? world record holder! She is also a lover of sweets ?? ??and also she always cover your head ???? اين خانمي كه مشاهده ميكند @anitawlodarczykk دوست خوبه منه خيلي دختر خوب و باحالي كه به بچهاي سرطاني و.... كمك ميكنه كلي نوجوانان كشورش رو تشويق ميكنه به ورزش و..... كلي مدال و افتخاور براي لهستان كسب كرده دو طلا المپيك كلي طلاي جهاي و..... ركورد دار جهان و هميشه هم تو عكسهاش حجابشو رعايت ميكنه ??ارزوي موفقيت براش دارم ???????? #poland #hijabstyle #world #hammer #hammerthrow
;