احسان حدادی
سال پیش
احسان حدادی
لباس امشب در دايموند ليگ دوحه ?????? وقتي به خاطر تحريم كشورت 7 سال است كه هيچ شركتي اسپانسرت نمي شود و نمي تواني هيچ درامدي داشته باشي به اين فكر افتادم تا در اين جنگ نا عادلانه تاريخ كشورم و اثار باستاني ايران عزيزمان را به جهانيان نشان دهم و خودم با كمك دوستانم طرحهاي لباسهاي مسابقه را طراحي كردم ، از داخل كشورت هم هيچ حمايتي از طرف اسپانسرها نمي شوي ، پس فقط عشق به وطن است كه من را در ورزش حرفه اي تا امروز نگه داشته ??????????????
;