احسان حدادی
سال پیش
احسان حدادی
پايان مرحله دوم ليگ الماس در شهر استكهلم سوئد با 4 امتياز همچنان در رده سوم جدول ، هواي سرد امشب باعث شد خيلي نتوانم خوب پرتاب كنم 65.34??????تمرين براي مرحله چهارم لندن ، مرحله سوم شركت نميكنم ????????
;