احسان حدادی
10 ماه پیش
احسان حدادی
دو ركورد دار اسيا در بخش مردان و زنان پرتاب ديسك ،اقايي هم كه وسط ايستاده اقاي مك ويلكينز مربي بنده ?? Man and women asian record holder With mac wilkins in dalian china ????????????????
;