احسان حدادی
4 سال پیش
احسان حدادی
المپيك ما داريم مييايم.??????كلي سختي كشيدم كلي درد كشيدم كه برسم به المپيك خدا وكلي فقط به خاطر شاد كردن مردم ايران هفته اي 65 تا امپول كه هر كدومش اشكمو در مياورد ،تو زانوم و كف پامو تحمل كردم كه بتونم خوب پرتاب كنم من كارمو كردم خوده خدا هم ميدونه فقط كلي برام انرژي مثبت بفرستيد كه پرچم بالا باشه هر چند كه پرچم ايران هميشه بالات خيلي مخطم ????????????????????????بالا
;