احسان حدادی
4 سال پیش
احسان حدادی
باز هم در غربت اين بار براي جراحي باز هم يك عمل ديگه باز هم كلي دردو كلي سختي. ولي خوشحالم عمل زانو و خار پاشنه به خوبي انجام شد .دو تا از دردايي كه چند وقت منو عذاب داد و مدال المپيك رو از من گرفت و نذاشت خوشحالتون كنم را براي هميشه از بين بردم .و چقدر سخت است خوشحال كردن مردمي كه با شاديهايت شاد شدن و با شكستت ناراحت ولي وظيفه خود مي دانم كه سختي درد و بي خوابي ، را تحمل كنم تا باز دلتان را شاد كنم .به اميد خدا تا چند روز ديگه بر ميگردم ايران تا كساني كه اين همه حواشي و تهمت در نبودم برايم درست كردن به زندگي روزمرشون ادامه بدن ولي هر چند اين افراد ..... برايم بهترين ها را ارزو كنيد ????????????
;