احسان حدادی
2 سال پیش
احسان حدادی
روحاني گرامي???? ، رييس جمهور محبوب ?با سلام و عرض خسته نباشيد 4 سال كار و سختي و زحمات شما و دولتمردان شما به بار نشست و اينك شاهد عزت و احترام ايران و ايراني در گوشه و كنار كشور و دنيا هستيم . بنده به عنوان يك ورزشكار ايراني كه در سال سفرهاي زياد به گوشه و كنار دنيا داشتم اين را از نزديك حس كردم كه رفتار مردم دنيا نسبت به ايران و ايرانيها نسبت به گذشته تغيير چشم گيري داشته است و ما اين را مديون شما و دولت صلح طلب شما هستيم ??????و صد البته شاهد تغيير چشمگير شرايط پزشكي و معيشتي و.... مردم كشور عزيزمان نيز هستم . جمعه در انتخابات شركت ميكنيم و به جهانيان ثابت ميكنيم كه مردم ايران زمين دنبال صلح و آرامش و پيشرفت هستند .?????????????? ????????????.
;