احسان حدادی
12 ماه پیش
احسان حدادی
اينكه اهميت ندي ديگران چي در موردت فكر ميكنن بهترين تصميمي هست كه در كل زندگيت ميگيري????????????
;