احسان حاج صفی
سال پیش
احسان حاج صفی
ورود به ??? بازي ملي يادآور روزهاي سخت ?? سال تلاش و بهانه اي است براي تشکر و قدرداني از همه مربيان زحمت کشي است که مرا پروراندند؛ دوستاني که در همه اين بازيها و اردوها همراهم بودند و پذيرايم بودندو هستند؛ و صد البته همراهي مهربانانه و هميشگي شما هواداران سخاوتمند و دوست داشتني تيم ملي است.... بابت همه اين خاطرات خوبي که با هم ساختيم ممنونم. به اميد موفقيت هاي بيشتر تيم ملي ،در جام ملت هاي آسيا و شاد كردن دل شما مردم شريف ايران?????????? ??????
;