احسان حاج صفی
5 سال پیش
احسان حاج صفی
اهل کاشانم روزگارم بد نيست تکه ناني دارم خرده هوشي سر سوزن ذوقي مادري دارم بهتراز برگ درخت دوستاني بهتر از آب روان و خدايي که دراين نزديکي است لاي اين شب بوها پاي آن کاج بلند سهراب سپهري
;