احسان حاج صفی
5 سال پیش
احسان حاج صفی
امام صادق عليه السلام : هر كس مؤمنى را به گناهى سرزنش كند، نميرد تا خودش آن گناه را مرتكب شود.
;