احسان حاج صفی
4 سال پیش
احسان حاج صفی
هرچي باهوش تر باشي،كمتر حرف ميزني...! ببينيد حرف زدن چه چيز وحشتناكي است كه بزرگترين احترام به هر كس اين است كه برايش يك دقيقه سكوت ميكنند. the smarter you get the less speak!!
;