احسان حاج صفی
5 سال پیش
احسان حاج صفی
زندگي خالي نيست مهرباني هست،سيب هست،ايمان هست آري تا شقايق هست زندگي بايد کرد?? سهراب سپهري
;