فرهاد مجیدی
2 ماه پیش
فرهاد مجیدی
ناصر خان حجازي، منصور پورحيدري غلام حسين مظلومي انگار از دل روياها و آرزوهاي ما بيرون آمدند، اسطوره شدند، تاريخ ساختند، جان ما را بارور کردند، بر دل ما اثر گذاشتند، روايت نويي از انسانيت دادند، رد شان را بر فرهنگ و شخصيت ما گذاشتند، مقابل جور روزگار کم نياوردند، سر خم نکردند و حاصل زندگي شان برد و باخت و جام و.. نيست. آنها در عرصه شرافت پيروز شدند، آبروي روزگار ما و فوتبال ما بودند و تا ابد برندگان تاريخ هستند. در آخرين جمعه سال، بر روان هاي پاک آنها فاتحه اي بخوانيم.
;