فرهاد مجیدی
4 ماه پیش
فرهاد مجیدی
در سنت ايراني زمان عنصري جاندار است، سال پير و کهنه مي شود و برکت خود را از دست مي دهد، زندگي و شادابي در نوروز از نو مي‌آيد. نوروز پاس داشت اميد است، هرچه فرسوده شده است از نو رستاخيز مي کند و در پس هر تاريکي، نور خواهد آمد. اميد که امسال طرب و شادي جهان گير شود سال نو را به هموطنان عزيزم تبريك مي گويم
;