فرهاد قائمی
8 ماه پیش
فرهاد قائمی
دوستان كمك هاى ارسالى رو با يه گروهى هماهنگ بكنيد كه به صورت مساوى بين همه مردم پخش بشه و بعضى از خانواده هاى گرفتار در سيل فقط يه وعده غذايى در طول روز بهشون ميرسه (اين موضوع مهمى هست لطفا با هماهنگى هاى لازم مديريت بكنيد)به كمك همه احتياج داريم ??????
;