فرهاد قائمی
سال پیش
فرهاد قائمی
عزيزانى كه آسمانى شدن و براى كمك به مردم شهيد شدن،شما در تاريخ براى ما ماندگار شديد و با افتخار از شما ياد خواهيم كرد.قهرمانان واقعى شما هستيد??????????????????
;