فرهاد قائمی
سال پیش
فرهاد قائمی
بعضى وقت ها بعضى افراد تو زندگى يك فرد آنقدر نشانه و خاطره دارند كه ناخودآگاه ذهن ادم رو به سمت خودشون جذب ميكنند كه باعث ميشوند خاطراتم بيدار بشن!!!
;