فرهاد قائمی
5 سال پیش
فرهاد قائمی
اسطوره فراموش نشدنى تركمن صحرا(مرحوم غياث الدين صحنه.روحت شاد مرد بزرگ????????????
;