فرهاد ظریف
5 سال پیش
فرهاد ظریف
تبريك به همه بچه هاى تيم ملى و خسته نباشيدوبه مردم.هميشه ارزويم سربلندى ايران و ايرانى است و اين را ثابت كرده ام كه به خاطرش از همه چيزم گذشتم ،حال نميدانم چرا بعضى افراد با انتشار برخى مطالب دروغ ميخواهند من را در مقابل دوستانم در تيم ملى و فدراسيون قرار دهند. فقط همه اين افراد را به خدا واگذار ميكنم.به اميد پيروزى ايران
;