فرهاد ظریف
3 سال پیش
فرهاد ظریف
خدايا شكرت كه دراين دنياى نامرد تو را دارم و فرشته اى همچون ترمه كنارم هست????????????????
;