فرهاد ظریف
4 سال پیش
فرهاد ظریف
خدايا ، کمک کن ديرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بيشتر فرصت دهم . . .??????
;