فرشاد احمدزاده
2 سال پیش
فرشاد احمدزاده
@slaskwroclaw.pl WSK?? از همه‌و‌مدير برنامه عزيزم و‌هواداري پرسپوليس ممنونم که حمايتم‌کردين ايشاا... نماينده خوبي براي کشورم و‌تيم‌محبوبم پرسپوليس‌باشم????????????
;