فرشاد احمدزاده
6 ماه پیش
فرشاد احمدزاده
حضور دوباره‌ام در پرسپوليس را بازگشت نمي‌خوانم. اين فقط يک دوري کوتاه بود که به پايان رسيد و من دوباره در جايي نفس مي‌کشم که به آن تعلق دارم و اگر هواداران اجازه بدهند خودم را متعلق به آن مي‌دانم. اگر پرسپوليس بازي کرده باشيد و اگر فضاي ورزشگاه شهيد کاظمي و تمرينات دوشادوش با ستارگان نامدار اين تيم را تجربه کرده باشيد، به سختي مي‌توانيد در يک تيم باشگاهي ديگر بدون احساس حسرت و نگاه به گذشته همراه با دلتنگي آن را ادامه دهيد. اين تجربه‌ايست که من در يکسال گذشته در لهستان داشتم اگرچه باشگاهي که در آن به ميدان مي‌رفتم همه چيز مساعد پيشرفت و حتي ادامه کار بود. مي خواهم بدون تعارفات معمول تاکيد کنم رفتن از پرسپوليس به منزله شانسي بود که از دستم رفته بود و اين چيزي بود که شايد من در زمان ترک تيم آن را حس نمي‌کردم. يک سال باتجربه تر به مجموعه پرافتخار پرسپوليس برمي‌گردم به اميد آنکه دوشادوش هواداران بتوانيم روزهاي خوش را در ايران و آسيا دوباره تکرار کنيم. من دلتنگ اولين تمرين، اولين مسابقه و دلتنگ پيراهني هستم که اسمم را پشت آن نوشته باشد. با اجازه شما فرشاد احمدزاده دوباره پرسپوليس شد و به اميد جشن قهرماني در کنار ت
;