فرشاد پیوس
6 سال پیش
فرشاد پیوس
درگذشت هنرمند پرسپوليسى واقعى رو به خوانواده محترم ايشان ،جامعه ى هنرى و ورزشي تسليت ميگم
;