فرشاد پیوس
2 سال پیش
فرشاد پیوس
خسته نباشيد به كادر و بازيكنان پرسپوليس ?? شما شايستگيتون رو نشون دادين و به اميد خدا قهرمانى ايران و آسيا امسال براى شما است
;