فرشاد پیوس
سال پیش
فرشاد پیوس
باعث افتخار من هستش که اين همه لطف به بنده داريد و تولدم را تبريک گفتيد تشکر ويژه از همه پيشکسوتان پرسپوليس به ويژه علي آقا بابت مراسم امروز و يک تشکر ديگه از بهنام باني که شب تولدم مهمان کنسرت عالي ايشان بودم و تشکر بعدي از همه بازيکنان ، مربيان و خانواده هاي آنها و در آخر و از همه مهم تر سپاس گزار لطف بي دريغ دوستان و مردم عزيز هستم که کلي بنده را خوشحال کردند
;