فرشاد پیوس
5 سال پیش
فرشاد پیوس
خدايا شكرت از داشتن همچين پدري كه هميشه پرچمش بالا بوده و هست امروز باز 3 تا گل به استقلاليا زد و تركوند.
;