فرزاد حاتمی
سال پیش
فرزاد حاتمی
بازيكني نيستم كه نيمكت نشيني رو تحمل كنم. اما باز هم به خاطر تيم ، ياشاسين تيراختور??
;